Aplikacije

SKY Aplikacije:

SKY POS aplikacija je namenjena za operativan rad konobara, prodavaca, šankera, čekera na lokaciji.
Aplikacija radi u offline/online režimu što znači da ako nemamo Internet konekciju SKY POS aplikacija radi nesmetamo i operativno. U trenutku kada se uspostavi internet konekcija SKY POS aplikacija radi sinhronizaciju sa SKY OFFICE aplikacijom odnosno šalje informacije o prodaji na cloud server. Ukoliko na lokaciji SKY POS-a imamo konstantan internet sinhronizacija odnosno slanje informacija o prodaji ili prihvatanja informacija sa cloud servera (nove cene, artikli...) se vrši automatski na svakih 15 sekundi.

SKY POS aplikacije je podeljena u tri paketa: BAR LIGHT, BAR i REST.
U zavisnosti od toga da li ste prodavnica, kafić ili restoran možete sebi izabrati paket po Vašoj meri.
Svaki paket ima implementirane i optimizovane procese rada namenjene toj delatnosti.
Podržane platforme za SKY POS aplikaciju: Windows 7, Windows 8, Windows 10, macOS X i macOS Sierra.

Funkcionalnosti SKY POS:

- Prijava zaposlenog u POS sistem sa PIN kodom, bar kod karticom, magnetnom karticom, RFiD karticom
- Prijava dolaska i odlaska sa posla i obračun radnih sati
- Korisničke dozvole za rad sa programom (zaposleni, menadžer, vlasnik, administrator)
- Naplata računa sa 1 klikom
- Izdavanje računa po načinima plaćanja
- Izdavanje računa preduzećima, ambasadama
- Lojaliti sistem
- Rad sa grafičkim stolovima i reonima
- Rad sa brzim stolovima
- Razdvajanje stolova, preuzimanje stolova između zaposlenih
- Uređivanje artikla, komentari na artiklima
- Rad sa hodovima (sortiranje artikala za kuhinju)
- Višenamenski cenovnici (happy hour, noćni, akcijski cenovnik, ugovoreni cenovnik po stranci, periodični cenovnik)
- Touchscreen optimizacija
- Arhiva računa i razduživanje pazara
- Automatski zaključak dana u određeno vreme
- Praćenje prodaje u realnom vremenu po udaljenim lokacijama i rad sa više poslovnih jedinica
- Beleženje svih transakcija u sistemu
- Vođenje zaliha i kartica artikala
- Jednostavan inventar i inventar pomoću težine artikla putem elektronske vagice
- Tabelarni izveštaji, grafički izveštaji, izvoz izveštaja u excel i pdf
- Rad sa svim POS štampačima (RS232, PARALLEL, USB, LAN, WIFI), fiskalnim kasama i štampačima
- Zakonske poslovne knjige (DPU lista, prodajna kalkulacija...) i integracija sa računovodstvom
- Mogućnost automatske nadogradnje prilikom pokretanja aplikacije

SKY TABLET aplikacija je namenjena za operativan rad konobara, prodavaca, šankera, čekera na lokaciji.
Po funkcionalnosti ne razlikuje se od SKY POS aplikacije stim da je optimizovana za upotrebu na tablet uređajima.
Aplikacija radi u offline/online režimu što znači da ako nemamo Internet konekciju SKY TABLET aplikacija radi nesmetamo i operativno. U trenutku kada se uspostavi internet konekcija SKY TABLET aplikacija radi sinhronizaciju sa SKY OFFICE aplikacijom odnosno šalje informacije o prodaji na cloud server. Ukoliko na lokaciji SKY POS-a imamo konstantan internet sinhronizacija odnosno slanje informacija o prodaji ili prihvatanja informacija sa cloud servera (nove cene, artikli...) se vrši automatski na svakih 15 sekundi.

SKY TABLET aplikacije je podeljena u tri paketa: BAR LIGHT, BAR i REST.
U zavisnosti od toga da li ste prodavnica, kafić ili restoran možete sebi izabrati paket po Vašoj meri.
Svaki paket ima implementirane i optimizovane procese rada namenjene toj delatnosti.
Podržane platforme za SKY TABLET aplikaciju: Windows 10.

Funkcionalnosti SKY TABLET:

- Prijava zaposlenog u POS sistem sa PIN kodom
- Prijava dolaska i odlaska sa posla i obračun radnih sati
- Korisničke dozvole za rad sa programom (zaposleni, menadžer, vlasnik, administrator)
- Naplata računa sa 1 klikom
- Izdavanje računa po načinima plaćanja
- Izdavanje računa preduzećima, ambasadama
- Lojaliti sistem
- Rad sa grafičkim stolovima i reonima
- Rad sa brzim stolovima
- Razdvajanje stolova, preuzimanje stolova između zaposlenih
- Uređivanje artikla, komentari na artiklima
- Rad sa hodovima (sortiranje artikala za kuhinju)
- Višenamenski cenovnici (happy hour, noćni, akcijski cenovnik, ugovoreni cenovnik po stranci, periodični cenovnik)
- Touchscreen optimizacija za tablet uređaje
- Arhiva računa i razduživanje pazara
- Automatski zaključak dana u određeno vreme
- Praćenje prodaje u realnom vremenu po udaljenim lokacijama i rad sa više poslovnih jedinica
- Beleženje svih transakcija u sistemu
- Vođenje zaliha i kartica artikala
- Jednostavan inventar i inventar pomoću težine artikla putem elektronske vagice
- Tabelarni izveštaji, grafički izveštaji, izvoz izveštaja u excel i pdf
- Rad sa POS štampačima (USB, LAN, WIFI)
- Zakonske poslovne knjige (DPU lista, prodajna kalkulacija...) i integracija sa računovodstvom
- Mogućnost automatske nadogradnje prilikom pokretanja aplikacije

SKY TOUCH aplikacija je namenjena za konobare i prodavce koji mogu daljinskim putem praviti porudžbine. Prvenstveno je namenjena za kafiće i restorane sa visokom frekvencijom gostiju, jer ubrzava sistem poručivanja i efikasnost samog konobara.
SKY TOUCH radi na Android uređajima i na Apple Ipod. Uz paket može se poručiti i mobilni WIFI POS štampač.
Podržane platforme za SKY TOUCH aplikaciju: Android 5.xx, Android 6.0 i IOS 10.xx.

Funkcionalnosti SKY TOUCH:

- Prijava zaposlenog u POS sistem sa PIN kodom
- Rad sa artiklima, grupama artikala i komentarima
- Daljinsko kreiranje i uređivanje porudžbina
- Naplata računa sa 1 klikom
- Izadavanje računa po načinima plaćanja
- Izdavanje računa preduzećima, ambasadama
- Lojaliti sistem
- Rad sa stolovima
- Rad sa POS WIFI štampačima
- Intuitivno korisničko okruženje

SKY OFFICE aplikacija služi za kompletno menadžersko upravljanje SKY POS, SKY TABLET i SKY TOUCH jedinica.
Namenjena je za nabavku, prodaju, inventar, definisanje podavaca i raznih šifarnika, crtanje grafičkih prostora kao i praćenje celokupne prodaje u neograničenom broju izveštavanja. Može se instalirati na neograničen broj lokacija i računara (kod kuće, knjigovođe, u kancelariji...).
SKY OFFICE aplikacija je isključivo vezana za cloud server i bez Internet konekcije ne može da radi.
Podržane platforme za SKY OFFICE aplikaciju: Windows 7, Windows 8, Windows 10, macOS X i macOS Sierra.

Funkcionalnosti SKY OFFICE:

- Rad sa više poslovnih jedinica preko istog naloga
- Prijem, povrat, otpis, inventar i prenos robe i materijala
- Narudžbine dobavljačima
- Napredni inventar sa težinom artikla za elektronske vagice
- Šifarnik artikala, grupa artikala, tipova grupa artikala
- Brzo uređivanje cena kod prodajnih artikala
- Vremenski artikli (merenje utroška vremena po jedinici mere)
- Definisanje receptura i sastavnica
- Automatska proizvodnja na osnovu prodaje
- Preračun prometa i potrošnje usled retroaktivnih promena sastavnica
- Definisanje cenovnika, načina plaćanja, barkodova
- Crtanje grafičkih stolova i reona
- Šifarnik dobavljača, kupaca, lojaliti kupaca, stranaka
- Izdavanje računa preduzećima na osnovu otpremnica u periodu
- Pregled zaliha, kartica artikala, minimalne zalihe
- Ručna potrošnja za ketering i švedski sto
- Definisanje prava pristupa za zaposlene
- Obračun radnog vremena zaposlenih
- Pregled tabelarnih izveštaja, grafičkih izveštaja i izvoz u excel, pdf
- Generisanje tabelarnih i grafičkih izveštaja na osnovu dinamičkih filtera u realnom vremenu
- Zakonske poslovne knjige (DPU lista, kalkulacija...) i integracija sa računovodstvom
- Mogućnost automatske nadogradnje prilikom pokretanja aplikacije

SKY MOBILE aplikacija je namenjena za menadžere i vlasnike koji hoće svoje poslovanje da prate preko mobilnog telefona u realnom vremenu.
Mobilna aplikacija podatke čita sa cloud servera u realnom vremenu i može se instalirati na neograničen broj telefona i prenosivih uređaja.
Podržane platforme za SKY MOBILE aplikaciju: Android 5.xx, Android 6.0, IOS 10.xx, Windows phone, Windows 10, Symbian.

Funkcionalnosti SKY MOBILE:

- Rad sa više poslovnih jedinica preko istog naloga
- Pregled finansijskog promena po zaposlenom
- Pregled finansijskog promena po načinu plaćanja
- Pregled finansijskog promena grafički izveštaji
- Pregled arhive računa sa stavkama
- Pregled otvorenih stolova
- Pregled zalihe, minimalne zalihe
- Pregled prijave i odjave radnika