Podrška

OTVARANJE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

Ukoliko ste dobro razmislili, osmislili koncept i čvrsto rešili da započnete posao u HOREC-a sektoru, videli sebe kao ugostitelja onda Vam je ostalo da krenete u realizaciju vaše zamisli...

Ceo tekst možete pročitati na našem partnerskom web portalu www.ugostiteljstvo.com:

OTVARANJE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

MINIMALNI TEHNIČKI USLOVI ZA OPREMANJE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

Na pragu ste ostvarenja svog sna o otvaranju ugostiteljskog objekta. Izabrali ste lokal i već vidite izgled vašeg objekta, ali pre same realizacije zamišljenog enterijera treba dobro proveriti da li lokal ispunjava sve minimalne tehničke potrebe ugostiteljskog objekta koji želite. U slučaju da ne ispunjava sve zahteve, lakše ih je rešiti pre završnih radova i unošenja inventara, a u najgorem slučaju, da ne bi ste morali da menjate željenu lokaciju...

Ceo tekst možete pročitati na našem partnerskom web portalu www.ugostiteljstvo.com:

MINIMALNI TEHNIČKI USLOVI ZA OPREMANJE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

MINIMALNI TEHNIČKI USLOVI ZA OPREMANJE KUHINJE U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU

Ako ste rešili da vaš ugostiteljski objekat za ishranu i piće uslužuje i hranu tj. topla i hladna jela, ćeka Vas opremanje kuhinjskog bloka uz poštovanje minimuma tehničkih uslova za rad...

Ceo tekst možete pročitati na našem partnerskom web portalu www.ugostiteljstvo.com:

MINIMALNI TEHNIČKI USLOVI ZA OPREMANJE KUHINJE U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU

MINIMALNI TEHNIČKI USLOVI ZA OPREMANJE USLUŽNOG DELA U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU

Usluživanje hrane, pića i napitaka može da se obavlja u prostoriji za usluživanje ili prostoru za usluživanje na otvorenom (bašte i terase)...

Ceo tekst možete pročitati na našem partnerskom web portalu www.ugostiteljstvo.com:

MINIMALNI TEHNIČKI USLOVI ZA OPREMANJE USLUŽNOG DELA U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU

KOJE SVE OBAVEZNE ODLUKE TREBA DA IMA UGOSTITELJ U SVOM OBJEKTU?

Koje sve odluke, oznake, obaveštenja i slično je ugostitelj u obavezi da istakne u svom ugostiteljskom objektu i na kom mestu, uvek je vruća tema i čini nam se da niko na jednom mesto to nije definisao...

Ceo tekst možete pročitati na našem partnerskom web portalu www.ugostiteljstvo.com:

KOJE SVE OBAVEZNE ODLUKE TREBA DA IMA UGOSTITELJ U SVOM OBJEKTU?

ZAŠTITA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA OD POŽARA

Svaka nepoželjna situacija, a posebno ona od požara, može dovesti ne samo do zatvaranja i velike materijalne štete već i tragičnog ishoda. Da ne bi došlo do takvih situacija svaki vlasnik ugostiteljskog objekta treba da ispoštuje minimalne zahteve za zaštitu od požara, koji su regulisani u Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara...

Ceo tekst možete pročitati na našem partnerskom web portalu www.ugostiteljstvo.com:

ZAŠTITA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA OD POŽARA

LEGALIZACIJA MUZIKE U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA

Danas je muzika sastavni deo ugostiteljskih objekata, gotovo neophodna za dobro i uspešno poslovanje kafića, restorana ili kluba, ali njeno korišćenje podleže određenim propisima koji vas obavezuju na legalizaciju muzike u ugostiteljskom objektu, bilo da se radi o živoj ili reprodukovanoj muzici...

Ceo tekst možete pročitati na našem partnerskom web portalu www.ugostiteljstvo.com:

LEGALIZACIJA MUZIKE U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA

DPU LISTA - LISTA DNEVNOG PROMETA UGOSTITELJA

Evidenciju DPU - List dnevnog prometa ugostitelja, vode preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku delatnost...

Ceo tekst možete pročitati na našem partnerskom web portalu www.ugostiteljstvo.com:

DPU LISTA - LISTA DNEVNOG PROMETA UGOSTITELJA

KALKULACIJA PRODAJNE CENE

U evidenciju KL – Kalkulacija prodajne cene, roba (proizvodi) se unose hronološki po istim stopama PDV za svaku fakturu dobavljača...

Ceo tekst možete pročitati na našem partnerskom web portalu www.ugostiteljstvo.com:

KALKULACIJA PRODAJNE CENE

ZAKON O FISKALNIM KASAMA

Zakonom o fiskalnim kasama uređuje se evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa dobara na malo, odnosno svake pojedinačno izvršene usluge fizičkim licima preko elektronske registar kase sa fiskalnom memorijom ili fiskalnog štampača, tehničke i funkcionalne karakteristike fiskalne kase, fiskalni dokumenti fiskalne kase, evidentiranje prometa, otklanjanje grešaka, resetovanje fiskalne kase, stavljanje u promet fiskalne kase, fiskalizacija, servisiranje i popravka fiskalne kase, kontrola tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase, kontrola evidentiranja prometa preko fiskalne kase i kontrola rada ovlašćenog servisa...

Ceo tekst možete pročitati na našem partnerskom web portalu www.ugostiteljstvo.com:

ZAKON O FISKALNIM KASAMA