Podrška

SKY OFFICE - Dodavanje prodajnog artikla (trgovačka roba)

SKY OFFICE - Dodavanje prodajnog artikla (merna pića)

SKY OFFICE - Dodavanje prodajnog artikla (hrana)

SKY OFFICE - Dodavanje / definisanje konobara

SKY OFFICE - Dodavanje prijemnice

SKY OFFICE - Pregled zalihe

SKY OFFICE - Pregled prodajnih izveštaja

SKY OFFICE - Štampa DPU liste