Podrška

SKY POS - Kako se prijaviti u radno vreme?

SKY POS - Snimanje artikala na sto

SKY POS - Naplata računa bez snimanja artikala na sto

SKY POS - Naplata računa sa otvorenog stola

SKY POS - Kreiranje računa poznatom kupcu ili definisanje novog kupca

SKY POS - Dodavanje komentara na artiklu za kuhinju

SKY POS - Dodeljivanje popusta na artiklu

SKY POS - Dodeljivanje popusta na računu

SKY POS - Razdvajanje stolova

SKY POS - Storniranje računa

SKY POS - Dnevni izveštaj