Fiskalna kasa GALEB GP 100

Fiskalna kasa GALEB GP 100

Fiskalna kasa GALEB GP – 100 poseduje integrisani GPRS modul u cilju tehničkog ispunjenja zahteva prema serveru Poreske Uprave, ali i ispunjenja zahteva korisnika za daljinskom kontrolom uređaja i centralizacijom podataka preko GSM mreže. Sve operacije prema serveru Poreske Uprave uređaj obavlja automatski, tako da za uspešno obavljanje ovih operacija nije potrebna dodatna aktivnost korisnika uređaja.

Režim rada – fiskalni štampač (NOVO!)
Min. 20 000 artikala
Naziv artikla do 28 karaktera, pismo – ćirilica i latinica
Podrška za bar-kod, EAN8, EAN13, UPC
10 operatera sa imenima i šiframa
Format cene 8+2, maximalna do 21 .000.000,00
Količina max. do 99999,999 (odnosno 999999)
Maksimalna vrednost cifara po računu 11+2, tj. 999 999 999, 99
250 prodatih stavki po računu
8 prodajnih odeljenja , za bolju statistiku prodaje
Korisnički displej Numerički, 1 red/13 karaktera, monohromatski
Displej za kasira: Alfa numerički, 2 red/16 karaktera, ispis latinicom
2000 Dnevnih izveštaja
30 promena poreskih stopa
Štampanje fiskalnih dokumenata, izveštaja po grupama, izveštaji po odeljenjima, operaterima i drugi.
Termalni printer firme Seiko Instruments
Širina rolne 2 x 28 mm, za operatorsku I klijentsku traku
Brzina štampe – maksimalno 60 mm/sec
Jednostavna zamena termalnih rolni
PC port USB 2.0 full speed
RS232 port 9600 b/s – 115200 b/s
Port za bar kod čitač
Priklučak za sef za novac je opcioni
Integrisani GPRS modem, koji je potpuno nezavistan od operatera
Automatska promena letnjeg / zimskog vremena
Automatska sinhronizacija sa serverom Poreske Uprave
Baterijsko napajanje kase – opcija