Fiskalne kase

Fiskalne kase

FISKALNE KASE ZA UNAPREĐENJE VAŠEG POSLOVNOG PROCESA

Fiskalna kasa je elektronski uređaji koji se koristi za kontrolu državnih poreskih prihoda. Ovaj elektronski registar, sa fiskalnom memorijom, uveden je još pre više od deset godina, donošenjem Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 93/12).

Fiskalne kase, kao elektronski registri, namenjeni su za registrovanje podataka o vrednosti prodatog dobra i izvršene usluge – prometa.

Preko fiskalne kase beleži se podatak o svakom pojedinačnom prometu – prodaji dobara fizičkim licima, odnosno pružanju usluga fizičkim licima. Ovaj promet beleži se paralelno na kontrolnoj traci i na fiskalnom isečku koji se izdaje fizičkom licu – kupcu.

FISKALNE KASE: ELEKTRONSKI UREĐAJI MODERNOG DOBA

Ukoliko tragate za fiskalnim uređajem, nije na odmet da vidite koje su prednosti i mane fiskalne kase u samom razvoju i šta se danas nalazi u ponudi, ne samo kod nas, već i u svetu. Ovim će te sigurno steći daleko bolji utisak o samom uređaju i njegovoj primeni.

Fiskalne kase su, pored Srbije, u upotrebi u mnogim zemljama širom sveta, uključujući Rusiju, Bugarsku, Rumuniju, Poljsku i dr.

Upotreba fiskalnih uređaja u svetu može se podeliti u tri glavne kategorije:

1. Fiskalne kase prve generacije – offline elektronski uređaji sa ugrađenom fiskalnom memorijom. 

2. Fiskalne kase druge generacije – elektronski fiskalni uređaji sa GPRS terminalom – uređajem za daljinsko očitavanje podataka iz fiskalne kase ili fiskalnog štampača, koji osigurava bežičnu komunikaciju sa serverom Poreske uprave. 

3. Treća generacija – online uređaji sa najnovijom upotrebom različitih metoda šifrovanja za digitalno potpisivanje svakog izdatog računa. 

Zbog glavnih nedostataka koje imaju fiskalne kase prve generacije, odnosno lakše manipulacije, nedostatak kontrole od poreske uprave, bez štampanja fiskalnih računa i sl., fiskalne kase druge generacije postaju sve popularnije i dosta zemalja prelazi na ove uređaje ( sa mogućnošću korišćenja Interneta, uglavnom koristeći GPRS mrežu). 

Fiskalne kase druge generacije eliminišu većinu problema koje su imali njihovi prethodnici. 

Treća generacija uređaja je trenutno uvedena i uspešno vođena u nekoliko zemalja sveta. Ovi uređaji za digitalno potpisivanje svakog fiskalnog računa, eliminišu ranije probleme i pružaju dodatnu sigurnost svim poreskim službama koje koriste takve sisteme. Svaki fiskalni prijem je digitalno potpisan korišćenjem jedinstvenog potpisa štampanog u obliku 2D bar koda ili različitih znakova u zavisnosti od pravila enkripcije. 

Ako pogledamo sve ove karakteristike reklo bi se da naša zemlja pripada drugoj generaciji elektronskih fiskalnih ueđaja. 

Galeb fiskalne kaseU pripremi je i zakon o uvođenju novih online fiskalnih kasa. Najozbiljniji kandidat za uvođenje jeste tzv. softverska ili online fiskalizacija, koja je primenjena u Hrvatskoj i još nekim zemljama. Kod softverske fiskalizacije prodavac mora da ima stalan pristup Internetu i svaki račun upisuje se pre izdavanja na centralni server Poreske uprave (PU). 

Dokle se stiglo s tom idejom, ne znamo, sačekaćemo dok se ne usvoji novi zakon o fiskalizaciji, a do tada da vidimo ko su naši partneri?!

 FISKALNE KASE IZ PONUDE GALEB SYSTEM D.O.O.

Jedan od lidera u oblasti preduzetništva na našim prostorima i jedan od najvećih proizvođača fiskalnih uređaja je Galeb System d.o.o iz Šapca.

Zahvaljujući kvalitetnim fiskalnim kasama, izvanrednom odnosu cene i performansi, dobro organizovanoj distributivnoj i servisnoj mreži, kvalitetnoj i brzoj usluzi, Galeb Group je prodao na tržištu više od 120.000 fiskalnih kasa:

1. GALEB GP-100 Fiskalna Kasa

Fiskalna kasa GALEB GP-100, odgovara potrebama svih tipova prodajnih objekata i uslužnih delatnosti. 

Galeb GP 100 fiskalna kasa

Tehničke i funkcionalne osobine je preporučuju kao odličan izbor korisnicima koji žele da obezbede naplatno mesto kvalitetnim uređajem sa odličnim odnosom cene i performansi.

2. GALEB GP-350 Fiskalna Kasa

Galeb GP-350 fiskalna kasa – srednja po dimenzijama, velika po mogućnostima. GP-350 je moderan fiskalni uređaj namenjen širokom spektru korisnika. 

Galeb GP 350 fiskalna kasa

Treba da napomenemo da Galeb u svojoj ponudi nudi i fiskalne štampače, koji rade u kombinaciji sa PC računarom. Pogodni su za implementaciju u različitim prodajnim objektima, od apoteka, butika i restorana, do hipermarketa i benzinskih pumpi:

1. GALEB GP-550 Fiskalni Štampač 

Ovo je zapravo najbrži fiskalni štampač i naslednik štampača FP-550, koji je do sada bio apsolutni lider na tržištu u svojoj kategoriji. Fiskalni štampač je uređaj (štampač) sa fiskalnom memorijom, koji može da radi sa bilo kojim aplikativnim programom koristeći isključivo postojeći interfejs.

Galeb GP 550 fiskalni štampač

Ovaj model je cenovno i tehnički pozicioniran tako da zadovoljava najrazličitije potrebe: 

– izuzetno kratko vreme za unos artikala (15000 artikala se upisuju za 2.5min), 

– mogućnost komunikacije preko direktnog USB porta, 

– velika baza artikala, 

– mogućnost štampanja nefiskalnog teksta! 

– Integrisani GPRS terminal.

2. GALEB FP 550-Plus Fiskalni Štampač

FP550-Plus je fiskalni printer namenjen za rad u kombinaciji sa PC računarom. Pogodan za implementaciju u različitim prodajnim objektima, od apoteka, butika i restorana do hipermarketa. 

Galeb FP 550 plus fiskalni štampač

Ovaj fiskalni uređaj (FP550-Plus) je namenjen prodaji u Republici Srpskoj.

ŠTA JE FISKALIZACIJA I EVIDENTIRANJE?

Da objasnimo nekoliko osnovnih pojmova, za sve one kojima je to potrebno: 

1. Uopšteno rečeno, fiskalizacija je stavljane fiskalne kase u upotrebu. Pre početka evidentiranja prometa preko fiskalne kase, vrši se fiskalizacija. Zahtev za fiskalizaciju obveznik je dužan podneti Poreskoj upravi, preko ovlašćenog servisa, dok servisiranje i popravku fiskalne kase, kao i obuku i tehničku podršku u radu obavlja ovlašćeni servis . 

2. Vrednost prodatih dobara, odnosno pruženih usluga, naziva se promet, pa “kucanje” prodaje na kasi nazivamo evidentiranjem prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja prometa uslovljena je primarno statusom našeg kupca. Ukoliko je on fizičko lice, građanin, potrošač, obavezni smo da svaku prodaju evidentiramo na kasi, bez obzira na to da li smo obveznik PDV-a ili ne. Ukoliko prodaju vršimo drugom pravnom licu ili preduzetniku, nismo u obavezi da evidentiramo promet na kasi.

U svakom slucaju, za više informacija ili bilo kakvu pomoć Sky POS tim vam je na raspolaganju!