Blog

SKY POS tim putem blog sekcije omogućava korisnicima lakšu komunikaciju i informisanje na odabrane teme.

Partnerstvo Galeb i Sky POS

SKY POS i GALEB potpisali su partnerski ugovor o saradnji i prodaji SKY POS programske opreme.

POS Oprema

POS OPREMA - KLJUČ STABILNOG POSLOVNOG PROCESA U ugostiteljstvu POS sistem je mnogo više od mesta gde se registruje novčani tok.

Ključ u ruke za ugostitelje

PAKET KOJI POKREĆE VAŠE POSLOVANJE Naša najnovija ponuda, kao iskorak u pronalažnju novih poslovnih rešenja je Ključ u ruke za ugostitelje.

Fiskalne kase

FISKALNE KASE ZA UNAPREĐENJE VAŠEG POSLOVNOG PROCESA Fiskalna kasa je elektronski uređaji koji se koristi za kontrolu državnih poreskih prihoda.