Pon - Ned: 00h - 24h

Lokalizacija:

Integracija Sky POS i Pantheon programa

Integracija Sky POS i Pantheon programa

Ubrazajte procese rada pomoću integracije Sky POS i Pantheon softvera

 

U današnjem svetu, nezamislivo je poslovanje bilo kog maloprodajnog ili ugostiteljskog objekta bez primene modernih IT tehnologija. 

Konkurencija je velika, pa je zato veoma značajno smanjiti svoje troškove poslovanja i ubrzati poslovne procese primenom softvera. Jednostavno, nema konkuretnog poslovanja bez oslonca na moderna IT rešenja i to je danas postao standard.

Ono što pravi razliku između uspešnih i onih drugih, jeste integracija softverskih rešenja u jedinstvenu funkcionalnu celinu. Suština svake integracije je automatizacija, odnosno drastično ubrzanje procesa i smanjenje troškova. Ako softveri sami, u skladu sa strogo definisanim smernicama, automatski razmenjuju podatke i prave za Vas sveobuhvatne i precizne izveštaje o poslovanju, uštedećete mnogo vremena i truda, važno je samo da integraciju poverite profesionalcima, rezultati će Vas sigurno fascinirati.

 

Sinergija Sky POS i Pantheon softvera


Konkretno, integracijom SkyPOS softvera, kao moćnog POS softvera i Pantheon ERP softvera, automatizuju se svi procesi vezani za dostavljanje podataka knjigovodstvu i obrnuto. 

Ovo iz korena menja poslovni fokus pre svega top menadžmenta objekata, ali i knjigovođa.
Naime, umesto da svakodnevno gube svoje vreme na silnu papirologiju, unos podataka, dupliran unos, traženje i ispravljanje grešaka, oni sada mogu da se posvete analizi veoma kvalitetnih i sveobuhvatnih izveštaja. Oni jasno markiraju i dobre i loše aspekte poslovanja. S druge strane, vođenje knjiga za maloprodajne i ugostiteljske objekte nikad nije bilo jednostavnije i brže.

DataLab Pantheon predstavlja ERP softver, koji se svojim kvalitetima nametnuo na tržištu.
Karakteriše ga veoma široka paleta funkcionalnosti, koja pokriva potrebe poslovanja svake vrste i veličine. 

Obračun PDV-a, obračun zarada, izveštaji državnim institucijama, bilansi i putni nalozi, knjiženje i velika baza klijenata su nešto što Pantheon sa lakoćom radi.

Sky POS je svakako jedno od vodećih softverskih rešenja u POS sektoru. Razvijen je korišćenjem najnaprednijih tehnologija sa ciljem da pruži sveobuhvatne alate i funkcionalnosti koje pomažu privrednim subjektima da unaprede i u potpunosti digitalizuju svoje poslovanje. Dokazao se kako u ugostiteljskom, tako i u maloprodajnom sektoru. Osnovne karakteristike su mu:

 • upravljanje podacima sa bilo kog mesta
 • praćenje prometa uživo na mobilnim uređajima 
 • potpunu funkcionalnost svih prodajnih procesa u objektu i u uslovima prekida internet konekcije 
 • radi u cloud tehnologiji
 • maksimalna bezbednost podataka
 • lakša kontrola u realnom vremenu
 • jednostavan za korišćenje
 • obezbeđena puna tehnička podrška 24/7
 • objedinjeno rešenje ESIR-a i LPFR-a

Integracijom savremenog računovodsvenog rešenja poput Pantheona i moćnog POS sistema kakav je Sky POS, ostvaruje se sinergija informacionih tehnologija na jednom mestu.
To će Vaše poslovanje učiniti još lakšim i efikasnijim i zasigurno napraviti razliku između Vas i konkurencije.

Scenario integracija Sky POS i Pantheon softvera


Pre svega bitno je napomenuti da Sky POS sistem radi direktno sa Pantheon MSSQL bazom podataka bez posrednih softvera i API konekcije.
Razvili smo tehnologiju koja direktno upravlja sa podacima oba sistema na nivou baza podataka i servera. Razmena podataka vrši se automatski ili na poziv izvršenja određene procedure.

Rad sa identima:

Identi i klasifikacije vezane za idente definišu se u Pantheon softveru i na poziv vrši se uvoz ili ažuriranje podataka u Sky POS sistemu.
Takođe moguće je i prenos idenata iz Sky POS-a u Pantheon prilikom uvoza prometa.

Cene idenata definišu se u Pantheon softveru i na poziv vrši se uvoz ili ažuriranje podataka u Sky POS sistemu. Moguće je cenu za idente voditi na nivou preduzeća ili na nivou skladišta ukoliko postoje različite cene.

Prilikom definisanja integracije korisnik može da bira koje se knjigovodstvene vrste idenata koriste u MP poslovanju kao i mogućnost odabira da li koristi primarnu ili sekundarnu klasifikaciju.

Rad sa subjektima:

Subjekti se definišu u Pantheon programu i na poziv vrši se uvoz ili ažuriranje podataka u Sky POS sistemu.

Ukoliko je subjekta otvorio kasir prilikom izdavanja gotovinskog računa vrši se prenos tih subjekata iz Sky POS-a u Pantheon program prilikom prenosa prometa.

Rad sa dokumentima:

Prilikom podešavanje integracije dinamički se podešavanju vrste dokumenta:

 • Dokument za prenos promet prodaje i promet refundacije
 • Dokument za prenos promet prodaje i promet refundacije bez naknade
 • Dokument za prenos promet prodaje i promet refundacije za dipl. i konzularna predstavništva
 • Dokument za prenos avans prodaja
 • Dokument za prenos avans refundacija u istom poreskom periodu
 • Dokument za prenos avans refundacija u različitom poreskom periodu

Korisnik može da izabere da li želi da prenosi sumarni ili analitički promet.

Sumarni promet znači da će procedura sumirati sav promet promet prodaje i promet refundacije po anonimnom kupcu i načinima plaćanja i na nivou dnevnog izveštaja podatke preneti u Pantheon. Poznati kupci koji imaju način plaćanja Prenos na račun biće odvojeni analitički kao i celo avansno poslovanje.

Analitički promet znači da će svaki dokument koji je nastao u Sky POS sistemu biti prenet u istom zapisu (1:1) u Pantheon po vrsti dokumenata.

Prenos dokumenata može da bude automatski na zadati vremenski period ili ručno na poziv funkcije gde se odabira datumski period od do.

Rad sa zalihama:

Sky POS aplikacija ima mogućnost provere zaliha po skadištima iz Pantheon-a. Procedura je razvijena sa ciljem da olakšamo prodavcima uvid u lager za ceo sistem po identu.

Uspešno i moderno poslovanje iziskuje stalno prilagođavanje novim uslovima na tržištu. Savremene tendencije svakako idu u smeru daljih integracija softvera i upravljanja velikim količinama podataka. Zato Vi preuzmite inicijativu u pravom trenutku, nemojte da dozvolite da Vas konkurencija natera na to.


Benefiti integracije Sky POS i Pantheon programa


Najveći benefit integracije ova dva programa je znatno ubrzanje poslovnih procesa. Precizna razmena podataka, eliminisanje potrebe za  dupliranim unosom pojedinih podataka, svođenje grešaka i njihovih korekcija na minimum - sve to značajno rasterećuje poslovanje i podiže ga na viši nivo. Samo vođenje knjiga ugostiteljskih ili maloprodajnih objekata više nije nešto što iziskuje puno vremena i truda.

Obuka personala i samo korišćenje softvera postaje još lakše, a menadžerima su na raspolaganju alati koji mogu jasno da ukažu na slabe tačke poslovanja. 

Daljom automatizacijom u domenu administrativnih poslova, stvaraju se preduslovi da se optimizuje celokupno poslovanje. Uštede nastale integracijom softvera, otvaraju prostor za investiranje u razvoj same osnovne delatnosti.

Posebna dodatna vrednost, koja nastaje integracijom, jeste objedinjavanje podataka o poslovanju u kompleksnije forme. Takve vrste informacija, u eri sveopšte digitalizacije, imaju svoju tržišnu vrednost i otvaraju potpuno nove dimenzije poslovanja.

Sve ovo upućuje na jasan zaključak da integracija Sky POS i Pantheon ERP softvera predstavlja logičan iskorak u smeru daljeg unapređenja Vašeg poslovanja u maloprodajnim i ugostiteljskim objektima. Ona čini Vašu svakodnevnicu lakšom i efikasnijom i stvara preduslove da spremni dočekate prednosti sutrašnjice - koje će svakako ići u smeru dalje digitalizacije poslovanja.