Beograd +381 11 428 00 98
Novi Sad +381 21 300 53 23
Banja Luka +387 66 990 241
Pon - Ned: 00h - 24h

Sky Office aplikacija

Namenjena je za nabavku, prodaju, inventar, definisanje podavaca i raznih šifarnika, crtanje grafičkih prostora, kao i praćenje celokupne prodaje u neograničenom broju izveštavanja. Može se instalirati na neograničen broj lokacija i računara. SKY OFFICE aplikacija je isključivo vezana za cloud server i bez Internet konekcije ne može da radi.

Probajte besplatno

SKY OFFICE APLIKACIJA

SKY OFFICE aplikacija služi za kompletno menadžersko upravljanje SKY POS, SKY TABLET i SKY TOUCH jedinica.

Namenjena je za nabavku, prodaju, inventar, definisanje podavaca i raznih šifarnika, crtanje grafičkih prostora, kao i praćenje celokupne prodaje u neograničenom broju izveštavanja. Može se instalirati na neograničen broj lokacija i računara (kod kuće, knjigovođe, u kancelariji…).

SKY OFFICE aplikacija je isključivo vezana za cloud server i bez Internet konekcije ne može da radi.

Podržane platforme za SKY OFFICE aplikaciju: Windows 7, Windows 8, Windows 10, macOS X i macOS Sierra.

Video prezentacija Sky Office aplikacije

Funkcionalnosti Sky office:

 • Rad sa više poslovnih jedinica preko istog naloga
 • Prijem, povrat, otpis, inventar i prenos robe i materijala
 • Narudžbine dobavljačima
 • Napredni inventar sa težinom artikla za elektronske vagice
 • Šifarnik artikala, grupa artikala, tipova grupa artikala
 • Brzo uređivanje cena kod prodajnih artikala
 • Vremenski artikli (merenje utroška vremena po jedinici mere)
 • Definisanje receptura i sastavnica
 • Automatska proizvodnja na osnovu prodaje
 • Preračun prometa i potrošnje usled retroaktivnih promena sastavnica
 • Definisanje cenovnika, načina plaćanja, barkodova
 • Crtanje grafičkih stolova i reona
 • Šifarnik dobavljača, kupaca, lojaliti kupaca, stranaka
 • Izdavanje računa preduzećima na osnovu otpremnica u periodu
 • Pregled zaliha, kartica artikala, minimalne zalihe
 • Ručna potrošnja za ketering i švedski sto
 • Definisanje prava pristupa za zaposlene
 • Obračun radnog vremena zaposlenih
 • Pregled tabelarnih izveštaja, grafičkih izveštaja i izvoz u excel, pdf
 • Generisanje tabelarnih i grafičkih izveštaja na osnovu dinamičkih filtera u realnom vremenu
 • Zakonske poslovne knjige (DPU lista, KEP knjiga, prodajna kalkulacija, nivelacija…) i integracija sa računovodstvom
 • Rad sa POS štampačima (USB, LAN, WIFI)
 • Zakonske poslovne knjige (DPU lista, KEP knjiga, prodajna kalkulacija, nivelacija…) i integracija sa računovodstvom
 • Mogućnost automatske nadogradnje prilikom pokretanja aplikacije

Prijavite se već danas

Ukoliko se prijavite imate mogućnost da BESPLATNO BEZ OBAVEZA isprobate SKY POS programsku opremu već danas kao i pravo na korišćenje u narednih 15 dana sa uključenom podrškom 24/7.