Pon - Ned: 00h - 24h

Lokalizacija:

Preko DESET godina uspešnog poslovanja u POS sektoru!
SKY POS softver predstavlja sveobuhvatno rešenje koje odgovara Vašem poslovanju, budžetu i dobroj praksi.

Program za restorane SUF

Nova fiskalizacija

BEZ BRIGE! Spremni smo za novu fiskalizaciju koja će biti u primeni od 01.11.2021. godine. LAKO, BRZO i EFIKASNO vam možemo obezbediti novu fiskalizaciju!

Pozovite nas
Zašto Sky POS

Akreditovano POS rešenje!

Sky POS obezbeđuje kompletno fiskalno rešenje za Vaše poslovanje.

 • Sky POS ESIR
 • Softverski LPFR
 • E-Fakture slanje/prijem
 • STAR štampači
 • SHUTTLE računari
 • IDENTIV čitači
 • Instalacija sistema
 • Obuka korisnika
 • Održavanje opreme
 • Podrška 24/7

Fiskalizacija 2022 - važno

Rokovi za prelazak na novu fiskalizaciju

Nova fiskalizacija počeće da se primenjuje 01.11.2021. godine i predstavlja proces elektroskog izdavanja fiskalnih računa koji će se beležiti u poreskoj upravi.

Predviđen rok za prelazak na novu fiskalizaciju je do 30.04.2022. godine.

Subvencije

Ministarstvo finansija je predvidelo da svaki korisnik dobije subvencije za e-fiskalizaciju.

Predviđena subvenicja je 100 eura po prodajnom objektu i još 100 eura po svakom fiskalnom uređaju.

Preduzeća koje nisu u sistemu PDV-a dobiće dodatnih 20 odsto subvencija.

Za subvenciju za nabavku novih fiskalnih uređaja privrednici mogu da se prijave od 15.10.2021. godine do 31.01.2022. godine, preko portala Poreske uprave.

Pogledajte uredbu o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija.

Primena u praksi

Fiskalizacija 2022 za korisnike koji koriste POS softver vršiće se putem serfifikovanog POS softvera koji će moći da izdaje fiskalne račune na POS desktop ili mobilnom štampaču.

Postojeći fiskalni štampači se izbacuju iz upotrebe i neće moći više da se koriste u radu sa POS softverom - zameniće ih POS štampači.

Postojeće fiskalne kase izbacuju se iz upotrebe i neće moći više da se koriste u radu sa POS softverom - zameniće ih POS štampači.

Naša preporuka je korišćenje modernih STAR POS štampača.

Postupak prelaska na novu fiskalizaciju:

1. Korak

Korisnici će biti u obavezi da registruju poslovni prostor gde će se odvijati nova elektronska fiskalizacija 2022 - pogledajte pravilnik.

Od 01.10.2021. godine obveznik fiskalizacije na portalu Poreske uprave 'ePorezi' popunjava prijavu svojih poslovnih jedinica/prodajnih objekata.

Preuzmite korisničko uputstvo za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije (PGJO).

2. Korak

Obveznik fiskalizacije dobija Uputstvo za uvođenje u fiskalizaciju u poresko sanduče na portalu ePorezi. Autorizovane osobe obveznika fiskalizacije se prijavlјuju na portal ePorezi pomoću kvalifikovanog sertifikata, biraju PIB obveznika za kojeg žele da vide poruku i direktno sa portala ePorezi se prijavlјuju na Servis za poreske obveznike (eFiskalizacija).

3. Korak

Preko Servisa za poreske obveznike 'eFiskalizacija', autorizovane osobe traže izradu bezbednosnih elemenata za određeni PIB i određeni poslovni prostor koji su prijavili.

Bezbednosni element može biti u obliku pametne kartice ili u obliku fajla. Pametna kartica se koristi za rad sa lokalnim procesorom fiskalnih računa, fajl se koristi za rad sa viltrualnim procesorom fiskalnih računa.

Svaki korisnik koji prijavljuje poslovni prostor za fiskalizaciju osim Internet prodavnica mora imati minimum jedan lokalni procesor fiskalnih računa tj. mora zatražiti izradu bezbednosnog elementa u vidu kartice - Novi zakon o fiskalizaciji član 6. stav 3.

Autorizovana osoba takođe može da naznači ime, prezime i broj lične karte ili pasoša osobe koju ovlašćuje za preuzimanje bezbednosnih elemenata. Zahtev se automatski odobrava, ali u određenim slučajevima neophodno je da ga pregleda i odobri službenik za uvođenje obveznika u fiskalizaciju. Važno je da obveznik naruči bezbednosni element kada je spreman za eFiskalizaciju, odnosno kada zna koji fiskalni uređaj će koristiti.

Preuzmite uputstvo za izradu bezbednosnog elementa (ESF).

4. Korak

Bezbednosni elementi u vidu pametne kartice se personalizuju i autorizovana osoba dobija obaveštenje o izrađenom bezbednosnom elementu koji će biti na raspolaganju za preuzimanje na šalteru „Vaš poreznik“ u nadležnoj filijali Poreske uprave. Ukoliko je bezbednosni element u vidu fajla, on se automatski šalјe u poresko sanduče gde će obveznik imati instrukcije za njegovo preuzimanje.

5. Korak

Nakon što obveznik preuzme bezbednosni element, ubacuje ga u uređaj i vrši se povezivanje sa Poreskom upravom, čime završava proces eFiskalizacije.

6. Korak

Za postojeće i buduće korisnike SKY POS-a obezbedili smo LAK, BRZ i EFIKASAN prelazak na novu fiskalizaciju. Za detaljnije informacije u vezi nove fiskalizacije možete nam se obratiti putem email adrese: info [at] sky-pos.rs ili putem telefona: +381 21 327 0 500.

Video prezentacija nove fiskalizacije

Pogledajte video: Novi model fiskalizacije u Republici Srbiji.

Primeri novih fiskalnih računa i fiskalnih dokumenata

Vrste fiskalnih računa

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, kao podatak o vrsti fiskalnog računa, navodi jedan od sledećih podataka:

 • PROMET;
 • AVANS.

Računom za promet, smatra se fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja ostvarenog prometa dobra i usluga na malo. Računom za avans, smatra se fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja primlјenog avansa za budući promet na malo.

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, može izdati i sledeća fiskalna dokumenta, koja se ne smatraju fiskalnim računima:

 • KOPIJA
 • OBUKA;
 • PREDRAČUN.

Kopijom računa, smatra se kopija računa za promet ili kopija računa za avans, a koja se izdaje istovremeno sa izdavanjem računa za promet, odnosno računa za avans ili se izdaje, odnosno preuzima naknadno, za potrebe obveznika fiskalizacije ili kupca dobara, odnosno korisnika usluga.

Računom obuke, smatra se fiskalni dokument izdat u svrhe obuke osoblјa obveznika fiskalizacije, testiranja elektronskog fiskalnog uređaja ili u druge svrhe, kojim se ne vrši evidentiranje prometa na malo, odnosno primlјenog avansa za promet na malo.

Predračunom, smatra se fiskalni dokument koji se izdaje pre ostvarenog prometa na malo i pre primlјenog avansa za budući promet na malo, radi obaveštavanja kupca 17 dobara, odnosno korisnika usluga o podacima od značaja za budući promet na malo, odnosno budući primlјeni avans za promet na malo.

Sky POS i Sky Tablet aplikacija

Fiskalizacija 2022 - primena

Sky POS

Sa novom fiksalizacijom Sky POS i Sky Tablet aplikacije povezaće se sa POS štampačem. Proces je takav da se nakon odabira načina plaćanja podaci automatski šalju do servera poreske uprave, koji će nakon evidentiranja vratiti kod kojim se račun označava kao potpisan i štampa. Na isečku će biti odštampan QR kod čijim skeniranjem ćete uvek moći da proverite da li je račun validan ili ne.

Sky POS i Sky Tablet aplikacija je namenjena za operativan rad konobara, prodavaca, šankera, čekera na lokaciji. U zavisnosti od toga da li ste prodavnica, kafić, restoran ili pekara možete sebi izabrati paket po Vašoj meri. Svaki paket ima implementirane i optimizovane procese rada namenjene toj delatnosti.

Podržane platforme za aplikacije: Windows.

Sky Touch aplikacija

Fiskalizacija 2022 - primena

Sky Touch

Najveća prednost Touch aplikacije je mogućnost povezivanja mobilnog POS štampača i SKY Touch aplikacije preko wiFi mreže, tako da će fiskalizacija moći da se obavlja na licu mesta, za stolom klijenta, tj. konobar će da štampa fikalni račun, bez odlsaka za šank, ubrzavajući, na taj način sam proces rada.

Sky Touch aplikacija je namenjena konobarima i prodavcima koji mogu daljinski praviti porudžbine. Namenjena je kafićima i restoranima sa visokom frekvencijom gostiju, jer ubrzava sistem poručivanja i efikasnost, odnosno brži unos porudžbina, naplata i svih drugih dnevnih aktivnosti u samom poslovanju. Touch aplikacija radi na Android uređajima.

Nova fiskalizacija - račun

Izgled novog fiskalnog računa

Račun će na prvi pogled biti sadržajniji nego postojeći, ali je to u suštini put koji bi trebalo da uvede red u ovoj oblasti i obezbedi bolju kontrolu poreskih obveznika. Pored jedinstvenog rednog broja fiskalnog računa obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, na fiskalnom računu iskazuje i sledeća dva odvojena podatka:

 1. Jedinstveni redni broj fiskalnog računa po vrsti računa - koji mora da omogući razlikovanje određenog fiskalnog računa u odnosu na sve ostale fiskalne račune te vrste.
 2. Jedinstveni redni broj fiskalnog računa po tipu transakcije, a koji mora da omogući razlikovanje određenog fiskalnog računa u odnosu na sve ostale fiskalne račune.

Više o ovoj temi možete da saznate u tehničkom vodiču na str. 15 - 19.

Ukoliko se prijavite, imate mogućnost da isprobate SKY POS besplatno!

Nakon prijave poslaćemo Vam sva potrebna uputstva na vašu e-mejl adresu.

Prijavite se i probajte Sky POS besplatno
PRIJAVA NA NEWSLETTER

Prijavom na newsletter slažete se sa uslovima korišćenja
Internet prezentacije SKY POS.