Pon - Ned: 00h - 24h

Lokalizacija:

Program za kase – Bolja kontrola & efikasnija prodaja

Program za kase – Bolja kontrola & efikasnija prodaja

Sky POS Program za kase je softver koji obezbeđuje kompletno automatizovan proces poslovanja maloprodajnog objekta. Program omogućava vođenje precizne evidencije o prometu robe, prihodima i rashodima. 

Sky POS program značajno olakšava operacije koje se u maloprodaji obavljaju svakodnevno:

 • Rad sa fiskalnim kasama i POS uređajima (touch screan ekrani, štampači, skeneri, čitači)
 • Prodaja i izdavanje računa, predračuna i dokumentacije
 • Rad sa robom (lager lista, kalkulacije, revers, otpis, otpremnice, povraćaji…)
 • Promet (pazari)
 • Izveštaji - pregledi o prihodima/prodaji, rashodima, zaradi

Sky POS program za kase je dizajniran tako da su podaci centralizovani na jednom mestu, u jednoj bazi podataka, kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika.

Sky POS program, pored mogućnosti za vođenje poslovanja preko Interneta, pruža i podršku za rad sa više poslovnih jedinica i daje mogućnost integracije sa ostalim uređajima (čitači, skeneri,vage..).

 

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Broj korisnika koji mogu da upotrebljavaju Sky POS program za kase nije ograničen. Svaki korisnik može da ima svoj korisnički nalog i postoji mogućnost ograničavanja pristupa podacima, npr: jedan korisnik može da izdaje račune ali ne može da pristupa podacima koji se odnose na evidenciju drugih zaposlenih. Drugom korisniku se može odobriti da pregleda sve podatake, ali mu se može uskratiti pravo da unosi nove ili menja postojeće podatke.

Sky POS je u potpunosti prilagođen za rad sa više maloprodajnih objekata. Podaci iz svih objekata čuvaju se na jednom mestu, što omogućava efikasan rad kao i detaljan uvid u poslovanje.

 

PROMET

Evidencija prometa robe je svakako jedna od najvažnijih funkcija programa za kasu ( maloprodaje). Ključni dokumenti pomoću kojih se evidentira promet robe u maloprodajnom objektu su račun, otpremnica, revers... Na osnovu ovih dokumenata program automatski formira veliki broj izveštaja.

Sky POS program za kase je sistem koji automatizuje procese prodaje, mesto prodaje i kompletno poslovanje maloprodajnog objekta.

Zahvaljujući SKY POS rešenju za kase :

 • dobijamo jasan uvid u prednosti korišćenja barkod sistema,
 • eliminisano je ručno beleženje i faktor ljudske greške,
 • uspostavljena je kontrola zaliha.

SKY POS aplikaciju koriste prodavci i ona predstavlja srž poslovanja, jer ceo oprativni rad zavisi od njih.

Aplikacija je namenjena za operativan rad prodavaca na određenoj lokaciji. Ona radi u offline i online modu, što znači da u nedostatku Internet konekcije radi nesmetamo i operativno.

Ukoliko na lokaciji Sky POS-a imamo konstantan Internet, sinhronizacija, tj. slanje informacija o prodaji ili prihvatanja informacija sa claud servera (nove cene, artikli…), vrši se automatski na svakih 5 sekundi.

SKY POS program za kase možete koristiti na običnim računarima, All in one računarima i tablet uređajima.

SKY POS aplikacija omogućava:

 • logovanje u program sa definisanim pravima pristupa,
 • izdavanje računa jednim klikom,
 • rad sa barkodovima,
 • rad sa alternativnim šiframa artikala,
 • jednostavna primena Loyality sistema,
 • lako razduživanje prodavaca na kraju smene,
 • automatski zaključak dana.

Sky POS ima sve što vam je potrebno da pokrenete i razvijate svoje poslovanje

Profesionalno softversko rešenje namenjeno svim maloprodajnim objektima prodavnice, trgovinske radnje, butici, trafike, zdrave hrane, poljoprivredne apoteke itd...

Prednosti korišćenja Sky POS-a:

 • Brže i kvalitetnije pružanje usluga
 • Povećanje efikasnosti poslovanja maloprodajnog objekta
 • Pregled kompletnog poslovanja
 • Kontrola zaposlenih
 • Značajno olakšava i poboljšava rad
 • Praćenje zaliha i prometa u realnom vremenu
 • Savremen i moderan način rada
 • Obuka za zaposlene traje 5 min a za vlasnike 1h

 

FISKALIZACIJA 

Narodna skupština Republike Srbije je donela novi Zakon o fiskalizaciji , a početak primene ovog zakona predviđen je za 2022. god, kako bi se u međuvremenu donela podzakonska akta za sprovođenje ovog zakona, a obveznici fiskalizacije imali dovoljno vremena da usklade svoje poslovanje sa odredbama novog zakona. 

Sky POS dočekaće novi zakon spreman da prilagodi poslovanje promenama i propisima, koja nalaže novi zakon o fiskalizaciji.

Spremni smo na promene i sva potrebna prilagađavanja.