Fiskalni štampač GENECO FP 200

Fiskalni štampač GENECO FP 200

Fiskalni štampač GENECO FP 200 namenjen je za sve tipove prodajnih mesta koja za izdavanje računa koriste računar ili POS sistem.

Eternet priključak omogućava brzu komunikaciju i podržava štampanje računa sa više prodajnih mesta. 

Uređaj koristi integrisani GPRS terminal za bežično povezivanje sa udaljenim serverom Poreske uprave ili korisnika. 

Veliki broj ugrađenih priključaka služi za komunikaciju sa računarom i priključivanje eksternog displeja, fioke za novac i drugih uređaja.

Karasteristike:

Interna memorija za 65.023 (opciono 120.000) artikala (PLU) i 8 (opciono 100) operatera

800 stavki na računu

9 poreskih stopa

3 načina plaćanja

Fiskalna memorija sa 2000 dnevnih izveštaja

Brzina upisa artikala: 5 minuta za upis 65.023 artikla

Štampanje fiskalnih izveštaja: dnevni izveštaj, presek stanja, periodični izveštaj

Štampanje nefiskalnog teksta - ostalih izveštaja (promet po operaterima, promet po artiklima)

„Tamper“ zaštita za registrovanje otvaranja štampača

Ugrađeni displej za operatera (kasira)

Detekcija prisustva displeja za kupce

Sat realnog vremena

Štampanje grafičkog logotipa u zaglavlju svakog računa