Pon - Ned: 00h - 24h

Lokalizacija:

LPFR eFiskalizator

LPFR eFiskalizator

Elektronska fiskalizacija u Srbiji je donela zamenu postojećih kasa novim online fiskalnim uređajima, a svaki fiskalni uređaj mora da se sastoji od elemanata čiju upotrebu odobrava Poreska uprava:

• procesor fiskalnih računa (PFR), koji može biti lokalni (LPFR) ili virtuelni (VPFR);

• elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa (ESIR);

• bezbednosni element koji izdaje Poreska uprava, i koji može biti u formi kartice (u slučaju LPFR-a) ili u formi fajla (u slučaju VPFR-a).

LPFR - Lokalni procesor fiskalnih računa je nezaobilazni deo nove fiskalizacije. Fiskalne kase ga uglavnom imaju integrisanog, dok korisnici sertifikovanih softvera (ESIR-a) moraju da se odluče da li će raditi preko hardverskog ili softverskog LPFR-a.

eFiskalizator - LPFR je alat za povezivanje POS rešenja sa poreskom upravom, u potpunosti u skladu sa novim zakonom o fiskalizaciji i tehničkim zahtevima Poreske Uprave Republike Srbije. LPFR analizira podatke o prometu, formatira podatke, stvara elektronski potpis, čuva podatke o prometu (kad nema interneta).


eFiskalizator je vaš kontakt sa poreskom upravom

LPFR pretvara račun u fiskalni račun. Preuzima podatke od Poreske Uprave i šalje ESIR-u komande za generisanje fiskalnog računa. Kompatibilan je sa svim ESIR rešenjima koja su akreditovana od strane Poreske uprave.

Kao obavezan element elektronskog fiskalnog uređaja (EFU), eFiskalizator namenjen je svim obveznicima fiskalizacije u Srbiji. Obveznici fiskalizacije ga mogu koristiti uz bilo koji elektronski sistem za izdavanje računa, koji je akreditovan od strane Poreske uprave i na taj način ispuniti svoje obaveze propisane novim modelom fiskalizacije.

Ono što karakteriše ovaj alat, pre svega:

• jednostavna instalacija i konfiguracija,

• grafički korisnički interfejs za aktivaciju kartice, jednostavnu proveru statusa, upravljanje kao i preuzimanje fiskalnih računa u slučaju Internet prekida dužeg od 5 dana,

• monitor aplikacija za upravljenje i nadzor POS mesta

• podržava od Windows 7 i sve naredne verzije,

• rad sa više POS aplikacija istovremeno,

• sigurno i pouzdano čuvanje fiskalizovanih računa.

eFiskalizator: Koje su prednosti?

LPFR se može instalirati na bilo kom računaru, sa čitačem smart kartica koji se koristi i za druge potrebe: poslovni softver, POS kasa, server, kancelarijski računar, a pored ovoga:

• omogućava izdavanje računa i kada nemate internet vezu,

• nije neophodno nabavljati dodatni računar ili sličan hardver, posvećen isključivo radu LPFR-a,

• daljinsko upravljanje pomoću monitor aplikacije sa bilo kog mesta

Osim što sadrži sve elemente propisane od strane Poreske uprave i kompletno zadovoljava specifikaciju LPFR elementa elektronskog fiskalnog Uređaja (EFU), važno je i da znate:

• LPFR mora da ima dovoljno memorije kako bi mogao zadržati sve podatke u šifrovanom obliku dok se bezbedno ne prenesu u SUF.

• LPFR obrađuje sve naredbe uzastopnim redosledom.

• LPFR šalje sve uskladištene podatke u SUF kada god je dostupna Internet veza.

• LPFR mora da generiše fiskalni račun pomoću BE čak i ako nije dostupna Internet veza,

• LPRF treba da bude sertifikovan od strane Poreske uprave.

Monitor aplikacija - online upravljanje i nadzor POS mesta

Monitor aplikacija obezbeđuje kompletno upravljenje i nadzor svih POS mesta gde je instalirana LPFR aplikacija.

Podržane su sledeće funkcionalnosti:

• Kreiranje i upravljanje licencama (korisnik sam dodeljuje važenje licenci, vrši zamenu JID-a i sve ostale podržane operacije)

• Pregled statusa LPFR-a (Aktivan, Upozorenje, Van funkcije, Neaktivan...)

• Pregled logova LPFR-a (Nije ubačena kartica, Ističe licenca, eFiskalizator je operativan  0/0...)

• Pregled aktuelne verzije LPFR-a na POS mestima

• Upravljanje automatskom nadogradnjom LPFR-a na POS mestima

• Pregled log fajlova od LPFR-a

• Tiketing sistem za podršku

• Kompletna dokumentacija i uputstvaKako da se odlučite?

Pravi odgovor u potpunosti zavisi od vaših jedinstvenih potreba u samom poslovanju. 

Imajte na umu osnovne funkcije: obračunavanje poreza, kreiranje fiskalnih podataka za fiskalni račun, komunikacija sa ostalim elementima sistema (bezbedonosni element, sistem upravljanja fiskalizacijom Poreske uprave) itd.

Za razliku od virtuelnog procesora koji se nalazi u okruženju poreskih organa, LPFR (lokalni procesor fiskalnih računa) se nalazi u vašem objektu. Svaka prodavnica (osim online  prodavnica) mora imati najmanje jedan lokalni procesor (što su sada i novi zahtevi).

U svakom slučaju, Sky POS vam stoji na raspolaganju, da rešite nedoumice i odaberete pravo rešenje za sebe i svoje poslovanje.

 

Kontakt

Imate poruku ili pitanje u vezi ponude?
Pozovite broj telefona
021 327 0 500 & 011 455 0 005
ili popunite kontakt formu ispod